RSS
 

در این مطلب سعی خواهدشد به بررسی وضعیت علمی دبیران درسالی كه گذشت،پرداخته شودو دبیر برتر هر درس انتخاب شود.

 

یزدانی،دبیربرترفیزیك دبیرستان

 

فیزیك دبیرستان،برعهده جنابان آذرخش و یزدانی بود ،بالطبع یزدانی بااطلاعات و معلومات خود،یك سروگردن بالاتر ازآذرخش بود .شاید میتوان به جرأت گفت كه باتوجه به سطح علمی جناب آذرخش،هیچگاه نمیتواند به عنوان دبیر،در تیزهوشان تدریس نماید،تدریس "درحدكتاب"خط مشی آقای آذرخش میباشدو این برای یك دانش آموز كنكوری یعنی فنا...حال آنكه یزدانی بابهره گیری مداوم از آزمایشگاه و آمفی تئاتر دبیرستان،بستری مناسب برای یادگیری دانش آموزان فراهم ساخته اند،امتحانات بی نقصشان هم جای خود را دارد.

 

زیست شناسی:حاكمیت مطلق دانشمند بر تقی زاده

 

شایدنیازبه توضیح اضافه ای نباشد،چون همگان جناب دانشمندرابه عنوان دبیری بسیاركارآمدو زبده برخلاف مدیریتشان میشناسند(!)وكسب جایگاه اول زیست ازنظرpctv،شایسته ایشان میباشد.البته نبایداینطور برداشت شودكه آقای تقی زاده،دبیرقابلی نیست! برعكس،ایشان ازلحاظ سوادبسیارقابل میباشند ولی میتوان گفت،در مقام مقایسه،پایین تر از آقای دانشمند قرار دارند.

ریاضی: بدون دبیر برتر!

 

آقایان رفیعی و حسینی،دو دبیر ریاضی دبیرستان میباشند ولی هرچه قدر سعی كردیم،نتوانستیم ازبین این دو،یكی را به عنوان دبیر برترانتخاب كنیم! رفیعی دراین چندین سالی كه در تیزهوشان فعالیت میكند،با سوالات سخت و بسیارفراتر از "تدریس درحد كتاب"شان مشهور است. در طرف مقابل حسینی جوان حضور دارد كه همین امسال به تیزهوشان آمده است .تدریس مطالب حاشیه ای و بی مورد از یك طرف و طرح سوالات امتحانی"غیراستاندارد" از طرف دیگر،او را به عنوان فردی كه هنوز شیوه معلمی را نمیداند،در دبیرستان مطرح كرده است،بطوریكه سال سومی ها با كسب متوسط كلاسی 11 در درس ریاضی،حداقل تجدید مدرسه شدند!

 

شاید اگر بخواهیم بین بد وبدتر یكی را انتخاب كنیم،رفیعی گزینه بد و حسینی گزینه بدتر است!

 

تاریخ/دفاع: دهقانی .

 

باتوجه به اینكه دبیر مربوط به تاریخ/دفاع فقط جناب دهقانی میباشند ،ایشان دبیر برتر انتخاب میشود. چون این دو درس،بیشتر جنبه حفظی دارند،دبیری خوش اخلاق برای این دروس كافی است كه جناب دهقانی دارای این ویژگی میباشد وبنظر گروهpctvحتی میتواند درچندین سال آینده هم ،در دبیرستان فعالیت مفیدی داشته باشند.

 

ادبیات و زبان فارسی:ترجیحا علی اصغری!

 

سوای اینكه این درس،از جمله دروس بسیار بی مفهوم است و ار پنجم ابتدایی تا پایان دبیرستان فقط روی انواع افعال و گذرا یا ناگذرا بودن فعل ها و اشعار حماسی(!) حكیم(!)فردوسی مانور میدهیم! ، دارای دو دبیر بسیار باسواد به نامهای آقایان سرودان و علی اصغری میباشد،شاید نتوان مرز دقیقی میان برتری یكی بردیگری قائل شد ولی باتوجه به اینكه جناب سرودان بدلیل بالا رفتن سن شان،شاید دقتشان كم تر از جناب علی اصغری باشد،گروه pctv جناب علی اصغری را انتخاب میكند ولی همانطوریكه گفته شد ، هردو تاپ هستند.

 

جغرافیا و زمین شناسی : بدون دبیر برتر.

 

آقای فروغی است و دیگر هیچ! میتوان گفت 60 به 40 ،خوب هستند . جناب آزادی میتوانند جایگذین مناسبی برای او باشند.

 

شیمی: وی لاو رحیم پور!

 

بعد از اینكه جناب نباتی،دبیر شیمی اسبق دبیرستان،تیزهوشان را ترك كردند،رحیم پور ماند وشیمی تمام پایه ها ! تدریس مناسب ، پرسش مناسب ، امتحانت مناسب ، از او یك دبیر كامل ساخته است و حتی میتوان ایشان را به عنوان دبیر برتر دبیرستان"ازلحاظ علمی و تدریس" انتخاب كرد.

عربی:داداش نژاد نسبتا خوب/ فاجعه ای به نام جلالی

 

آقایان جلالی و داداش نژاد ، دبیران عربی دبیرستان هستند.آقای داداش نژاد باتوجه به سابقه خوب خود در كنكور ، و دانستن نكات مهم برتری نسبی به جلالی دارند.آقای جلالی كه از نظر ادب ،وقار،متانت و باخدا بودن ، بی نظیر میباشند،دیگر دبیر عربی دبیرستان هستندولی این فاكتورها "به هیچ وجه" نمیتواند خلا تدریس بسیارناكارآمدشان را جبران كند.

 

مطمئنا یكی از نقاط تاریك علمی دبیرستان،وجود ایشان میباشد. درست است كه درچندین سال اخیر،صددرصد قبولی داده است ولی بعید به نظرمیرسد ده درصد ،كسی از تدریسشان راضی باشد. با توجه به وضع خطیر امسال عربی ، سال تحصیلی پیش رو ، باید شاهد یك تصمیم بسیارجدی درمورد دبیر عربی باشیم.

 

عربی ازجمله دروس بسیارتعیین كننده در كنكور سراسری میباشد و حداقل باچنین تدریس اسف ناك،هیچ گاه دانش آموزان دبیرستان ما ، نخواهند توانست ۲۰درصد بزنند ، مگراینكه كلاس تقویتی و...

 

ورزش:ستاری،مردبامعرفت!

 

كلا دبیر مناسبی میباشند،چه از لحاظ نمره و چه از سایر لحاظ! تنهامشكل ایشان،كم توجهی به مسابقات بین مدارس است كه مطمئنا حل خواهد شد.

 

حسابان و مخلفات : بدون دبیر برتر

 

باز پای رفیعی در میان است و تدریس تحت كتاب و امتحانات كمرشكن! وپیش دانشگاهی ها بزرگترین ضربه ممكن را می بینند ولی كسی توجهی ندارد...

 

هندسه:باستانی

 

از میان باستانی و حسینی میتوان باستانی را برگزید،تدریس مناسب،امتحانات استاندارد و دیگر هیچ!

 

آمارومدل سازی:فاتحی،فاتح جدال!

 

هر جا سخن ریاضی است، یك پای فینال هم حسینی است! ولی طبق معمول شكست به نام او نوشته شده است. مثل دفعات قبل ، تدریس مطالب حاشیه ای و بی ربط ، اینبار او را در برابر تدریس مناسب فاتحی ، به زانو در می آورد.

 

زبان انگلیسی: حیدرزاده یا بویر؟انتخابی سخت!

 

نیاز به توضیح اضافی نیست، حیدرزاده را كل دانش آموزان میاندوآب با طرز صحبتش می شناسد،فردی كه در جواب دادن فوری ، رودست ندارد و همینطور در تدریس+انگلیسی پیشرفته اش!

 

جناب بویر هم از اندك دبیران باسواد شهرستان میباشد و برای هر دانش آموزی نعمت است. شاید مهم ترین ویژگی وی ، گرفتن امتحان در تمام زنگ های زبان است.

 

دین و زندگی:محمودی نژاد.

 

انتخاب گروه pctv ازبین جلالی و محمودی نژاد ، محمودی نژاد است،همان مرد ریزنقش دبیرستان كه انصافا نسبت به جلالی قابل تر میباشند.

تعلیمات اجتماعی : حافظان

 

باتوجه به اینكه درس تعلیمات اجتماعی،فقط مختص پایه اول دبیرستان می باشد ، و چون مثل دفاع و تاریخ، جزو دروس حفظی میباشد ، از نظر pctv همین دبیر ، شایستگی كامل را دارد.

 

كامپیوتر : بدون دبیر برتر.

 

آقای پیغامی تنها دبیر كامپیوتر دبیرستان می باشند ، ایشان از نظر pctv از جمله دبیران خوب این رشته میباشند ،میتوان گفت 70 به 30 می باشد و این 30درصد مانع از انتخاب او به عنوان دبیر برتر میشود.

 

معاون معاونان : آقای امینی.

 

از میان پنج معاون دبیرستان ، بنظر pctv آقای امینی،برترین بودند . ایشان به دلیل سطح سواد بسیار بالا (ترجمه بیش از بیست جلد كتاب انگلیسی) ، داشتن متانت و وقار ، بلدبودن آداب معاشرت ، اخلاق خوب و رفتار مناسب با دانش آموزان ، از میان آقایان بازمانی،مكاریان،اسماعیل نژاد و اسكندرنیا ، به عنوان معاون معاونان برگزیده شد.

دبیران ضعیف سال:

 

باتوجه به نوشته های بالا ، و صحبت هایی كه با دانش آموزان شد،دو دبیر ضعیف امسال شناسایی شد و امید است كه این دو تن ،درسال تحصیلی آتی یا شیوه تدریس خود را تغییر دهند و یا اینكه مسئولین دبیرستان ،برای اینان، گزینه اخراج را اعمال نمایند تا اینقدر به راحتی با سرنوشت دانش آموزان بازی نشود:

 

دبیراول:آقای جلالی

 

دبیر دوم: آقای حسینی

 

حال میتوان سه دبیر برتر سال را نیز معرفی كرد:

 

دبیراول:آقای رحیم پور

 

دبیر دوم:آقای دانشمند

 

دبیرسوم:آقای یزدانی

 

لازم به ذكر است،برای تهیه این مطلب،از شروع ترم دوم در حال تلاش بودیم و پس از ماه ها بررسی و صحبت با دانش آموزان ، این نتایج به دست آمده است و"به هیچ عنوان" از معده مباركمان برای نگارش این مطلب،مایه نگذاشته ایم!

 

امید است مسئولین دبیرستان،بادقت این مطلب را خوانده و برای سال تحصیلی جدید ، اعمال مناسب را انجام دهند.

 

نگارش مطلب توسط: ARAZ

 

 
باخیش (3) یازارلار: باشقان 1391/3/17 - 09:22
 

سون يازيلار

الوداع دئمیرم كی گؤروشه جاییق... 1391/8/8
انسانم آرزوست! 1391/10/29
انتخابات پرحرف و حدیث دبیرستان! 1391/8/10
اولین گاف سرپرست دبیرستان! 1391/8/7
جواب به اولیای دانش آموز نسبت به درخواست از لطف اله زاده 1391/8/7
تسلیت به جناب سلمان نیا 1391/8/6
انتخابات شورای دانش آموزی 1391/8/2
درحاشیه كلاس اولی ها! 1391/8/1
یاشاسین تراختور/تراختور2 استقلال0 1391/7/29
كوتاه از مدرسه. 1391/7/26
علت غیبت 1391/7/25
جوابیه پورتال به مدیر دبیرستان 1391/7/17
پست ثابت| PCTV پلاس چیست؟ 1391/7/15
نتایج نظرسنجی اخیر 1391/7/14
انتقاد از بعضی دانش آموزان 1391/7/13
پاسخ به كامنت یك دوست|پورتال كاملا مستقل فعالیت میكند و به هیچ شخصی وابسته نیست. 1391/7/13
بخش PCTV+‎ راه اندازی شد. 1391/7/12
اندك اندك جمع مستان میرسد! 1391/7/11
93% دانش آموزان مخالف برگزاری صف صبحگاهی! 1391/7/10
الوعده وفا+تشكر 1391/7/7
انتقاد از مسئولین + یكی از معلمان 1391/7/7
پایان نظرسنجی+اعلام نتایج. 1391/7/6
خبر روز 1391/7/5
پاسخ مدیریت پورتال به برخی سوالات 1391/7/5
نظرسنجی متنی.(پایان پذیرفت) 1391/7/3
انتقادی از مسئولین 1391/7/2
مدیریت ناكارامد،دلیل اصلی تفاوت تیرهوشان های پسرانه و دخترانه 1391/7/2
گزارش یك مهر 91 1391/7/1
باز صدای زنگ مدرسه آید به گوش 1391/6/31
پاسخ به برخی كامنت ها. 1391/6/30
خطاب به دانش آموز عصبی شاهد! :) 1391/6/29
سونای،والنتاین آذربایجان. 1391/6/28
ساوالان اخراج شد. 1391/6/27
اؤز دیلیمی آتمارام،باشقا دیله ساتمارام 1391/6/26
دست مریزاد! 1391/6/22
اختصاصی پورتال/دوشنبه در دبیرستان چه گذشت؟ 1391/6/21
سخن مدیریت 1391/6/19
سخنی با دانش آموزان 1391/6/19
تشكر و قدردانی از دبیران دلسوز و فعال 1391/6/19
جذب نویسنده به پایان رسید. 1391/6/19
برسد به دست دبیران پول پرست. 1391/6/18
نتایج نظرسنجی/ بیش از 90 درصد دانش آموزان،ناراضی از دبیرستان سال قبل! 1391/6/18
ازایمیل های رسیده/تفاوت های تیزهوشان دخترانه و پسرانه میاندوآب! 1391/6/15
پست مخصوص نویسندگان. 1391/6/13
آنا دیلیم هانی؟ | اولاجاقدیر توركون ده مدرسه سی... 1391/6/12
ایده جناب لطف اله زاده 1391/6/11
سوالات كنكور دانشگاه آزاد پزشكی 91 (صبح)/كانون 1391/6/10
به بهانه بازگشایی مدارس... 1391/6/10
جذب نویسنده/(پایان پذیرفت) 1391/6/9
اختصاصی پورتال/لطف اله زاده هم میماند! 1391/6/9
اختصاصی پورتال/تیموری خواهد ماند. 1391/6/9
بازگشت دانشمند،بازگشت به عقب! + آمار نظرسنجی 1391/6/6
نتایج نظرسنجی. 1391/6/2
معرفی وبلاگ ورودی های 91 1391/5/28
لزوم ایجاد وحدت برای سال جدید 1391/5/27
نظرسنجی 1391/5/26
برای دستی زیر خاك... 1391/5/22
باشین اوجا اولسون آذربایجان 1391/5/22
كامپیوتر سالن 1391/5/21
فراخوان 1391/5/21
تغییر قالب وبلاگ 1391/5/20
نفرات زیر 1000 استان در كنكور سراسری 1391/كانون 1391/5/19
اتمام نظرسنجی درس فیزیك 1391/5/19
چندخبر از دبیرستان 1391/5/14
از ایمیلهای رسیده/بی تفاوتی تاچه حد؟! 1391/5/11
چت روم پورتال راه اندازی شد. 1391/5/9
نتایج نظرسنجی اخیر پورتال 1391/5/7
تیموری،چندقدم تاتیزهوشان 1391/5/6
پست ثابت/نظرسنجی درس فیزیك 1391/5/6
مخترع تیزهوشانی 1391/5/5
تیراختور شامپیون 1391/5/5
خبرفوری/احتمال پیوستن تیموری به دبیرستان 1391/5/5
وضع اسفناك عربی دبیرستان 1391/5/5
آدلان،نویسنده جدید پورتال 1391/5/5
مدیریت دبیرستان در سال تحصیلی جدید 1391/5/4
پی سی تی وی فاش میكند/چرا دانشمند بركنار شد؟ 1391/5/2
باستانی اخراج شد. 1391/5/1
جناب لطف اله زاده دبیر فیزیك دبیرستان شد. 1391/5/1
دانلود جواب سوالات فیزیك 91 1391/5/1
بركناری(یا استعفا) جناب دانشمند 1391/4/31
چند سوال تا دانشگاه های تهران؟/كانون 1391/4/29
هشدار پورتال به توهین كنندگان 1391/4/27
سطل زباله مكانیزه 1391/4/25
درخواست 1391/4/21
جوابیه به مطلب اخیر وبلاگ محترم AEATM 1391/4/21
پول پرستی 1391/4/21
جواب برخی سوالات 1391/4/16
بی كفایتی تاچه حد؟ 1391/4/16
از حرف تا عمل 1391/4/15
ورودی های 91 1391/4/13
بدون شرح 1391/4/12
سوالات اختصاصی تجربی و ریاضی 91 1391/4/9
معرفی رشته های تحصیلی/گزینه 2 1391/4/9
خلاصه دروس مخصوص كنكور/كانون 1391/4/9
هم ترازهای شما پارسال چه رتبه ای در كنكور كسب كردند؟/كانون 1391/4/9
نظرسنجی 1391/4/9
سریال تكراری! 1391/4/7
فوری 1391/4/4
جذب وبلاگ نویس 1391/4/1
دبیران در سالی كه گذشت 1391/3/17
به زودی 1391/3/17
نتایج نظرسنجی 1391/3/2
معرفی تمام وبلاگهای تیزهوشان میاندوآب 1391/3/2
وبسایت دانلود سوال 1391/3/2
اطلاعیه 1391/2/29
الوداع دئمیرم كی گؤروشه جاییق 1391/2/25
تجلیل 1391/2/24
دبیرستان در 91‎/2/23‎ 1391/2/23
یاشاسین تیراختور 1391/2/22
چالش سرویس در ایام امتحانات 1391/2/22
آنالار گونو موبارك 1391/2/22
سوالات خرداد/تمامی دروس/تمامی پایه ها 1391/2/22
سایت دانلود سوالات زبان 1391/2/22
مكان برگزاری امتحانات نهایی اعلام شد. 1391/2/21
نمونه سوالات سال دوم 1391/2/20
دربه در دنبال اعضای pctv 1391/2/20
اطلاعیه 1391/2/20
طرح شكایات در این سایت 1391/2/20
نمونه سوال كمبریج 1391/2/19
پاسخ به مسعود 1391/2/19
فوری 1391/2/19
حواشی روز 91‎/2/19‎ 1391/2/19
نظرسنجی pctv 1391/2/18
میز تنیس ها 1391/2/18
نتایج نظرسنجی 1391/2/14
معرفی سایت 1391/2/14
رفیعی پیشتاز نظرسنجی pctv 1391/2/14

سورغو

نمره شما به پورتال؟ADS ماننا اینفو | اولین Yellow page میاندوآب ADS

سایغاج

بوتون گؤروشلر :
بویونون گؤروشو :
دوننین گؤروشو :
بو آیین گؤروشو :
ایندی وئبلاقدا :
یازارلار :
بوتون یازیلار :
سون آپدئیت :

بیزه گؤره